Olie, Filter mm

Driftsvæsker

Selv den bedste motor kan kun yde sit bedste med driftsvæsker og additiver, der er udviklet til maksimal ydelse. Også her er Deutz det rigtige valg. Uanset om vi snakker smøremidler, kølesystemrens eller additiver, giver Deutz driftsvæsker fordele fra vores specialisters mangeårige erfaring og ekspertviden. Når motor og driftsvæsker passer sammen, kører systemet perfekt. Det sikrere samtidig at motoren kører indenfor normerne og ikke med forhøjet miljømæssig belastning.

Deutz-smøremidler

Ved testen af Deutz-motorer benyttes naturligvis originale Deutz-smøremidler. Bedre garanti findes ikke for smøremidlernes egnethed til Deutz-motorer. Hvis I nogensinde skulle få brug for at anmelde en skade under garantien, står I meget stærkere, hvis der er benyttet originale Deutz-smøremidler og -reservedele. Det er derfor, vi anbefaler Deutz-smøremidler til alle Deutz-motorer.

kanister1 fass1 w605 q85 c u

Deutz’ sortiment af olieprodukter opfylder samtlige specifikationer og er altid det optimale valg for maksimal driftssikkerhed uanset konkret anvendelse.

Jeres fordele:

Bulletiner:

Deutz-kølemidler

Alle væskekølede motorer har brug for et effektivt kølemiddel af hensyn til lange intervaller med problemfri drift. Hvis den benyttede kølesystemrens ikke opfylder kølesystemets krav, øges risikoen for lækager i kølesystemet som følge af korrosion og mørning af pakningsmaterialer samt grubetæring i aluminiumdele og fnugdannelse, der tilstopper kølemiddelkanalerne. Det medfører overophedning af motoren med alvorlige skader til følge.

Original kølesystemrens

 • Udviklet specifikt så det er skånede overfor samtlige materialer i en Deutz-motor
 • Yder pålidelig beskyttelse af alle motorer mod korrosion, grubetæring og frysning
 • Næsten vedligeholdelsesfri
 • Skal først skiftes igen efter to år
 • Indeholder hverken nitritter eller aminer
 • En gevinst for både miljø og arbejdsmiljø

Bulletiner:

coolant

DEUTZ StartBoost

DEUTZ StartBoost er et højt ydende brændstofadditiv, der sikrer motorens startkapacitet efter langvarig stilstand og forbedrer brændstoflagringsstabiliteten markant. StartBoost indeholder kemiske stabilisatorer, der forbedrer brændstoffets lagringskapacitet, mens Cetanforbedringsadditiver, bruges til at forbedre motorens startevne.

Produktegenskaber

• Øger startpålideligheden ved at forbedre antændelsesevnen.

• Øger brændstofopbevaring ved at forbedre termisk stabilitet og kemisk holdbarhed

• Beskytter tank, brændstofledninger og filtre mod biologisk forurening

Ansøgninger

• Til standby- og nødmotorer

• Opgradering af lavere brændstofkvaliteter

Brug

Dosering: 1: 1000 liter

Opbevaring: må ikke fryses eller opbevares ved temperaturer over 40 ° C, opbevares tørt. Skal være lukket tæt.

Bemærk: Produktet erstatter ikke et meget effektivt biocid til behandling af forurenet dieselolie.

Startboost

DEUTZ FlowBoost

DEUTZ FlowBoost er et stærkt brændstofadditiv, der sænker dieselens anvendelige temperatur med op til ti grader. FlowBoost forhindrer dannelsen af store paraffinkrystaller og tilstopning af brændstofslanger og filtre.

Produktegenskaber

 • Tillader længere brug af sommer- og overgangsdiesel
 • Sikrer ydeevne ved at forbedre koldstarts mulighed
 • Forhindrer tilstopning af brændstofslanger og filtre

Anvendelse

 • Brug af sommer- og overgangsdiesel ved lave temperaturer
 • For at forbedre brændstofkvaliteten, der er mindre modstandsdygtig over for frost

Brug

Dosering: 1: 1000 liter. Brændstoffets biodieselindhold må ikke overstige 20%.

Opbevaring: Opbevares tørt. Undgå høje temperaturer. Luk låget tæt til.

Bemærk: Produktet erstatter ikke vinterdiesel

Flowboost

Safety data sheet

Safety Data Sheet – Danmark »

Kontakt

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille reservedele? Tøv ikke med at kontakte os i dag!

Kontakt os